REGEN-JOINT


Polska płynna endoproteza. Lekko-sprężysty hydrożel uzupełniający maź stawową o wysokiej lepkości stosowany przy zmianach zwyrodnieniowych stawów u małych zwierząt.

Wyrób stosowany w medycynie weterynaryjnej, oferowany lekarzom weterynarii.

STRONA DEDYKOWANA: Regen-Joint.pl

Polska wiskoproteza stawów w postaci lekko-sprężystego hydrożelu o wysokiej lepkości uzupełniający maź stawową.

WSKAZANIA
Stosowany u psów przy zmianach zwyrodnieniach stawów, m.in., stawów biodrowych,
kolanowych, skokowych, ramiennych, łokciowych i nadgarstkowych, którym często towarzyszą:

 • – zbyt mała ilość mazi stawowej i nieprawidłowe właściwości mazi stawowej,
 • – nieprawidłowe właściwości reologiczne tkanki chrzęstnej (plastyczność, sprężystość, lepkość),
 • wtórne ostre lub przewlekłe zapalenie zwyrodnieniowe stawu,
 • – osłabienie czynności stawu ze zmniejszeniem stopnia zginania stawu,
 • chrobotanie w stawie przy poruszaniu.

  ULOTKA INFORMACYJNA – REGEN-JOINT

SKŁAD
Aqua, Polyvinylpyrrolidone, Gold Solution Colloidal.

POJEMNOŚĆ
2ml

PRZECHOWYWANIE / WAŻNOŚĆ
Temperatura: 4ºC - 10ºC / 24 miesiące.

DZIAŁANIE
Jako, że całkowite wyleczenie zmian zwyrodnieniowych jest niemożliwe, REGEN-JOINT, polski płynny implant, ma za zadanie poprawę czynności chorobowo-zmienionego stawu oraz zahamowanie postępowania choroby, czyli dalszego, nieustannego procesu degradacji stawu, przez eliminację czynników nasilających postępowanie choroby zwyrodnieniowej. Zastosowana terapia zachowawcza preparatem REGEN-JOINT ma na celu poprawę jakości życia pacjentów (niwelowanie przewlekłego bólu, wspomaganie zahamowania procesu zapalnego w stawach, przywrócenie komfortowej aktywności fizycznej) poprzez:

 • – uzupełnienie mazi stawowej lepko-sprężystym biomateriałem,
 • – przywrócenie właściwego poziomu lepkości płynu maziowego,
 • – złagodzenie objawów dysfunkcji stawowych,
 • – zwiększenie poślizgu na powierzchni tkanki łącznej,
 • – ograniczenie dalszego uszkodzenia chrząstki stawowej,
 • – złagodzenie bólu, poprzez redukcję tarcia pomiędzy strukturami wspólnymi w stawie,
 • – wspieranie hamowania białek ostrej fazy zapalnej, tym samym dając możliwość organizmowi rozpoczęcia procesu regeneracji,
 • – zamortyzowanie sił wpływających na struktury wspólne w stawie.

 

WYRÓŻNIKI
1. BIOZGODNY I BIODEGRADOWALNY – prawidłowe zachowanie biomateriałów w kontakcie z tkanką.
Preparat ma właściwości zbliżone do zdrowej mazi stawowej, dzięki czemu są zachowane naturalne procesy ochronne chorobowo zmienionych stawów. Lepkość preparatu jest porównywalna do naturalnej lepkości mazi stawowej u psa: 380-400 centypuaz (cP – jednostka lepkości dynamicznej). U psów z ostrym zapaleniem stawów wartość lepkości wynosi: 20-30 cP, u psów z chronicznym zapaleniem stawów: 70-80 cP.

2. BIOODPORNY – stworzony z myślą o wytężonej pracy aparatu ruchu.
Preparat cechuje się pożądanymi właściwościami reologicznymi: plastyczność – brak nieodwracalnych odkształceń pod wpływem działania sił, sprężystość – zdolność odzyskiwania pierwotnego kształtu, lepkość – zdolność płynięcia, czyli dowolne zmiany kształtu oraz swobodnego przemieszczania się w stawie, dopasowując się do jego struktur.

Dzięki tak opracowanej i opatentowanej metodzie, nanocząstki złota, otoczone właściwym polimerem zachowują się jak „naoliwione kulki w łożysku”, znacząco zmniejszają tarcie, jakie może wystąpić w stawach. Pod wpływem pracującego stawu będą się odkształcać, potem wrócą do pierwotnego kształtu. Ma to współmierne przełożenie na sprawność, niezawodność i trwałość działania preparatu, co wskazują badania tribologiczne poliwinylopirolidonu.

3. BINARNY – podwójne działanie, podwójna korzyść.
Jako, że całkowite wyleczenie zmian zwyrodnieniowych jest niemożliwe, REGEN-JOINT, polska maź stawowa, preparat ma zadanie zahamowanie postępowania choroby – dalszej degradacji stawu, pozytywnie wpływając na czynniki nasilające proces choroby zwyrodnieniowej i wyraźną poprawę komfortu aktywności fizycznej. Z drugiej strony preparat wspomaga hamowanie procesu zapalnego w stawach – zmniejszenie obrzęku, gorączki i bólu, jako swoistej ukierunkowanej, wzmożonej odpowiedzi biochemicznej, hematologicznej i immunologicznej na poziomie lokalnym (w stawie).

4.  OPATENTOWANY I PRZEBADANY – klinicznie potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność.
REGEN-JOINT – jedyny taki produkt europejski, który jest chroniony prawem patentowym i uzyskał zgodę Komisji Etycznej do przeprowadzenia badań w celu zweryfikowania bezpieczeństwa preparatu, dedykowanego dla małych i dużych zwierząt. Skuteczna terapia zachowawcza w chorobach zwyrodnieniowych stawów została potwierdzona przez badania bezpieczeństwa oraz badania skuteczności klinicznej przeprowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

5. RODZIMY PRODUKT – jedyny taki produkt w Europie.
REGEN-JOINT, polska płynna maź stawowa, jest efektem długofalowej współpracy europejskich naukowców z zakresu medycyny weterynaryjnej, biotechnologii, chemii, fizyki, pod kierownictwem dr Błażeja Dolniaka, właściciela Vet Stem Cell – laboratorium medycyny regeneracyjnej dla zwierząt, chronionym prawem patentowym.

To kolejny produkt, który wyrósł z naszej misji i przekonań, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod leczenia można skutecznie pomagać cierpiącym zwierzętom. Dzięki przeprowadzonym badaniom o charakterze biotechnologiczno-weterynaryjnym, badaniom klinicznym, zaufaniu, jakim obdarzyli nas najlepsi chirurdzy-ortopedzi weterynaryjni w całej Polsce, dziś oddajemy w ręce lekarzy weterynarii kolejny, skuteczny produkt medycyny regeneracyjnej – REGEN-JOINT.


LITERATURA NAUKOWA
Bryan P. Conrad, 2003 Summer Bioengineering Conference, Floryda, USA.

Marcin Sobczak et al., Polimery do zastosowań farmaceutycznych. POLIMERY 2007, 52, nr 6. 

Stanisław Pielka et al., Odczyn tkankowy po iniekcji preparatu poliwinylopirolidonu (PVP) do stawu kolanowego. Badania doświadczalne.

Marian W. Sułek et al, TRIBOLOGIA, 3-2012, str. 129-141.

Isabel Matos Oliveira et al., Engineering nanoparticles for targeting rheumatoid arthritis: Past, present, and future trends. Nano Research, 2018.

Mahmood Ahmad Khan & Mohd Jahir Khan. Nano-gold displayed anti-inflammatory property via NF-kB pathways by suppressing COX-2 activity.
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 2018.

Chiau-Yuang Tsai et al., Amelioration of Collagen-Induced Arthritis in Rats by Nanogold. ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 56, No. 2, February 2007. 

Laima Leonavičien? et al., Effect of Gold Nanoparticles in the Treatment of Established Collagen Arthritis in Rats. Medicina (Kaunas) 2012;48(2):91-101.

Sanam Dolatia et al., Utilization of nanoparticle technology in rheumatoid arthritis treatment. Biomedicine & Pharmacotherapy 80 (2016) 30-41. 

SKU: R04 Kategoria:
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.